Vigdis Fjellheim - Atelie

Vigdis Fjellheim

Maleri, tegning, collage

Med fotografiet og collagen som utgangspunkt arbeider jeg hovedsakelig med maleri som medium. Jeg er opptatt av innsamling, utvalg, klassifisering og nye sammenstillinger av bilder. For meg er det å lage kunst en stadig leting, graving og utforskning. Det ene bildet leder til det neste i en prosess som er en vekselvirkning mellom det intuitive og det analytiske. Jeg ønsker at den utforskende tilnærmingen jeg har, skal gjenspeiles i arbeidene og invitere til refleksjoner om forbindelser og sammenhenger til omgivelsene vi inngår i. Kunst i offentlige rom, og spesifikt som veggmalerier, har blitt en sentral del av kunstnerskapet mitt de siste femten årene. Jeg har utført 11 permanente og stedspesifikke kunstprosjekter i offentlig rom i regi av blant annet KORO og Kulturetaten, samt en rekke større temporære veggmaleriprosjekter i ulike utstillingssammenhenger. Jeg har hatt separatutstillinger ved blant annet Henie Onstad kunstsenter i Bærum, LNM i Oslo, No. 5 i Bergen Kunsthall, Bergen og Kunstplass i Oslo, deltatt i gruppeutstillinger ved blant annet Haugar kunstmuseum i Tønsberg, ved kunstforeningene i Tromsø, Halden og Oslo og kunstsentrene i Østfold og Akershus. Av store kunstprosjekter i offentlig rom kan jeg nevne Lusetjern skole på Holmlia i Oslo(2020), Universitetet i Agder(2019) og Ila fengsel og forvaring i Bærum(2016). Blant temporære prosjekter kan nevnes Mare Nostrum på Rådhusplassen(2015) og Interferenza i Graniti på Sicilia(2016). Jeg har utdannelse fra Kunstakademiene i Oslo og Bergen og ble uteksaminert i 2001. Jeg bor og arbeider på fulltid som billedkunstner i Oslo. www.vigdisfjellheim.no

Adresse

Mariboes gate 11, 0183 Oslo, Norge
© Atelie 2022