Susanne Kathlen Mader - Atelie

Susanne Kathlen Mader

Jeg arbeider med maleri, grafikk, foto, skulptur og installasjon, ofte serielt.

Mitt arbeid dreier seg grunnleggende om energi som utfolder seg og som søker mot en balanse. Energi som basis og drivkraft i alt levende, i naturen, som vi er del av. Farge, form og linje er mine hovedaktører. Fargene har « smak og lukt»; med fargekontrastene spennes rommet opp, mens linjene danner strukturene og rytmene. Et særlig fokus ligger på stedsspesifikke prosjekter, hvor maleri og skulptur kombineres til en enhet i samklang med rommet. Jeg liker å utvikle kunst som spiller på lag med arkitektur og skaper gode rom for brukerne og har realisert en rekke oppdrag i offentlige bygg.

Adresse

Solvikveien 18, 1363 Høvik, Norway
© Atelie 2022