Siri Ekker Svendsen - Atelier

Siri Ekker Svendsen

Fotografi

Siri Ekker Svendsen er en billedkunstner og fotograf som bor og arbeider i Oslo. I sine arbeider er hun opptatt av forholdet mellom natur, persepsjon og bevissthet, og sammenhengen mellom den fysiske verden og menneskets persepsjon og forestillingsevne. Mange av arbeidene hennes tar utgangspunkt i biologi, psykologi og mytologisk materiale. Den fotografiske praksisen baseres på analogt kamera og film, der den medfølgende restriksjonen og risikoen er en viktig del av prosessen. Hun jobber både med iscenesettelser, studier og funnede motiver, og bruker disse metodene om hverandre innad i samme serie. Siri Ekker Svendsen har en master fra Kunsthøgskolen i Bergen, og har tidligere stilt ut ved blant annet Malmö Konstall, Sverige, Grünerløkka Kunsthall, Galleri F15, Preus Fotomuseum, Høstutstillingen, ArtGenda, Hamburg, og Center for Contemporary Arts Afganhistan, Kabul. /// Siri Ekker Svendsen is a visual artist and photographer who lives and works in Oslo. Her works are primarily concerned with the relationship between nature, perception and consciousness, and the connection between the physical world and the human perception and imagination. The photographic practice is based on analog camera and film, where the accompanying restriction and risk is an important part of the process. She works with both stagings, studies and found motifs, and uses these methods interchangeably within the same series. Siri Ekker Svendsen holds an MFA from Bergen Academy of Art and Design. Her previos exhibitions include Malmö Konstall, Sweden, Grünerløkka Kunsthall, Oslo, Galleri F15, Preus Fotomuseum, Høstutstillingen, ArtGenda, Hamburg og Center for Contemporary Arts Afganhistan, Kabul.

9 kunstverk

Hagen, Presence of Things Unseen
Skogen, Presence of Things Unseen
All the whisperings of the world # 22
Between Attraction and Void#1
Parken, Presence of Things Unseen
Kjøkkenet, Presence of Things Unseen
Havet, Presence of Things Unseen
Gangen, Presence of Things Unseen
All the whispering of the world #21

Adresse

Schweigaardsgate 34 D, 0191 Oslo
© Atelier 2022