Peter Dean - Atelier

Peter Dean

Fotografi, tekst, video, performance og stedspesfikke installasjoner

Jeg utforsker menneskers forhold til resten av naturen. I denne utforskningen har jeg selv en sentral rolle: Ved å oppholde meg i naturlandskaper som tilsynelatende mangler menneskelige påvirkninger, og ved å bruke det jeg kaller praktisk fenomenologi som verktøy, forsøker jeg å skape relasjoner med naturen som ikke tar baser seg i dens nytteverdi, men i tanken om at naturen har en verdi i seg selv. I disse møtene med naturen bruker jeg min egen kropp og sanselighet som utgangspunkt for undersøkelser og observasjoner av den. Det jeg ser, smaker, hører, føler og tenker dokumenterer jeg med fotografi, video, tekst, målinger, skjemaer og skisser. For mer info www.peterdean.no

7 kunstverk

Havet forlot meg aldri
Jeg har mindre til felles med dette landskapet (Stenen)
Jeg har blitt en forlengelse av vinden (Fotografisk undersøkelse nr. 15)
Oscar & Peter: Det er lite som skjer her. Noen mennesker sitter på benkene og noen gråmåker skriker.
Jeg har mindre til felles med dette landskapet
Jeg har blitt en forlengelse av vinden (Fotografisk undersøkelse nr. 11)
Mellomrommet

Adresse

Olasvingen 9, 1684 Vesterøy, Norway
© Atelier 2021