Nina Grieg - Atelier

Nina Grieg

Maleri/skulptur

Jeg arbeider prosessorientert innenfor maleri og skulptur, der persepsjon er en felles kjerne. Arbeidene tar ofte utgangspunkt i eksistensielle erfaringer satt opp mot formale problemstillinger, som blir undersøkt videre gjennom ulike materialers egenskaper og potensiale. Brudd med formale rammer og tradisjonelle materialer er en metode for å kunne utforske det man ikke nødvendigvis kan se, men sanse. Uttrykket søker balansere mellom det banale og brutale gjennom formale forenklinger og omforminger. Nina Grieg (f.1972) har Master of Fine Arts fra Goldsmiths College (1999-2000), og diplom fra Kunsthøgskolen i Bergen, avd Vestlandets Kunstakademi (1994-98)

11 kunstverk

Yonder #9
Branch
Small Yonder VI
Branch
Yonder #8
Knot
Small Yonder V
Layers
Knot
Knot
Hither

Adresse

C. Sundts gate 55, 5004 Bergen, Norge
© Atelier 2022