Linn Horntvedt - Atelier

Linn Horntvedt

Grafikk, tegning, installasjon, foto

Tematisk jobber jeg med utgangspunkt i landskap i bevegelse. Naturens kretsløp og menneskelige inngrep i landskapet interesserer meg. Det gjør at ingen steder er konstante, men at de endres over tid. Noen endringer skjer langsomt og kontinuerlig, andre endringer skjer plutselig og brutalt, med mennesket og naturen i en evig dragkamp. Jeg ser på spesifikke bestanddeler i natur- og kulturlandskap, strukturer eller former som forteller individuelle historier som er med på å danne helheten. Arbeidsmetoden min er prosessorientert hvor jeg utforsker materialer og flater, innhold og form. Utdannet fra Kunstakademiet i Tromsø (BA) og Universitetet i Bergen (BA kunsthistorie). www.linnhorntvedt.org

23 kunstverk

Adresse

Liveien 16, 3216 Sandefjord, Norge