Linn Horntvedt - Atelier

Linn Horntvedt

Grafikk, tegning, installasjon, foto

Tematisk jobber jeg med utgangspunkt i landskap i bevegelse. Naturens kretsløp og menneskelige inngrep i landskapet interesserer meg. Det gjør at ingen steder er konstante, men at de endres over tid. Noen endringer skjer langsomt og kontinuerlig, andre endringer skjer plutselig og brutalt, med mennesket og naturen i en evig dragkamp. Jeg ser på spesifikke bestanddeler i natur- og kulturlandskap, strukturer eller former som forteller individuelle historier som er med på å danne helheten. Arbeidsmetoden min er prosessorientert hvor jeg utforsker materialer og flater, innhold og form. Utdannet fra Kunstakademiet i Tromsø (BA) og Universitetet i Bergen (BA kunsthistorie). www.linnhorntvedt.org

23 kunstverk

Uten tittel (II)
Avvei (III)
Skogbunn
Blå og gul
Gulvligger
Omkrets
Blå (stor)
Mellom linjene IV
Finne sted, finner sted, fant sted
Bygge opp (versjon 1)
Mellom linjene III
Finne sted, finner sted, fant sted
Uten tittel (II)
Mellom linjene IV
Blå og gul
Mellom linjene III
Blå (stor)
Skogbunn
Bygge opp (versjon 1)
Omkrets
Avvei (III)
Finne sted, finner sted, fant sted
Gulvligger
Finne sted, finner sted, fant sted
Uten tittel (II)
Skogbunn
Gulvligger
Blå (stor)
Finne sted, finner sted, fant sted
Mellom linjene III
Avvei (III)
Blå og gul
Omkrets
Mellom linjene IV
Bygge opp (versjon 1)
Finne sted, finner sted, fant sted
Uten tittel (II)
Finne sted, finner sted, fant sted
Omkrets
Blå (stor)
Blå og gul
Finne sted, finner sted, fant sted
Avvei (III)
Bygge opp (versjon 1)
Mellom linjene IV
Gulvligger
Skogbunn
Mellom linjene III

Adresse

Liveien 16, 3216 Sandefjord, Norge