Linn Horntvedt - Atelier

Linn Horntvedt

Grafikk, tegning, installasjon, foto

Tematisk jobber jeg med utgangspunkt i landskap i bevegelse. Naturens kretsløp og menneskelige inngrep i landskapet interesserer meg. Det gjør at ingen steder er konstante, men at de endres over tid. Noen endringer skjer langsomt og kontinuerlig, andre endringer skjer plutselig og brutalt, med mennesket og naturen i en evig dragkamp. Jeg ser på spesifikke bestanddeler i natur- og kultur-landskapet, på strukturer eller former som forteller individuelle historier som er med på å danne helheten. Arbeidsmetoden min er prosessorientert hvor jeg utforsker materialer og flater, innhold og form. Jeg arbeider i hovedsak med grafikk og tegning, som gjerne materialiserer seg som skulpturer, installasjoner, eller egenproduserte kunstnerbøker. Utdannet fra Kunstakademiet i Tromsø (BA) og Universitetet i Bergen (BA kunsthistorie).

22 kunstverk

Forskyvning II
Forskyvning III
Hibernate
Uten tittel (I)
Gul (stor)
Gul (liten)
Forskyvning I
Forskyvning IV
Uten tittel (II)
Blå (stor)
Blå (liten)
Blå og gul

Adresse

Liveien 16, 3216 Sandefjord, Norge
© Atelier 2021