Ellen Grieg - Atelie

Ellen Grieg

Tekstil

Som tekstilkunstner utdannet fra SHKS i 1973 har jeg beveget meg fra vevede brukstekstilene til mer skulpturelle verk. Mine arbeider har hele tiden vært preget av at jeg farver inn alt materialet, enten det er vegetabilske, animalske eller syntetiske fibre. Under utdannelsen ble jeg opptatt av skipstrosser og tau i nylon (polyamid). Disse tar farven svært godt og lager skarpe skiller mellom farvede og ufarvede partier p.g.a. den harde tvinningen tauene er produsert med. Dette er en kjent effekt som benyttes i ikat, batik og plangi f.eks. For å utnytte dette har jeg, avhengig av tauenes tykkelser, oppløst dem i større eller mindre grad. De siste årene har jeg arbeidet mer med det tredimensjonale uttrykket hvor jeg beholder deler av det opprinnelige tauet og utnytter det at tauene krymper ca. 20%, noe som gjør at tauene i større grad beholder formen Eksempel på dette finnes i serien Transformasjoner. Hjemmeside: ellen-grieg.no

Adresse

Frysja Kunstsenter, Kjelsåsvn. 145, 0491 Oslo
© Atelie 2022