André Tehrani - Atelier

André Tehrani

I kunstprosjektene mine nærmer jeg meg arbeidet ved å sette ting i system og med systematiske fremgangsmåter produserer jeg abstrakte bilder i et digitalisert maleriformat. Ved å utforske oppskriftsmessige metoder og maskinelle hjelpemidler, står maleriet mitt i et friksjonsfylt forhold til en romantisk oppfatning av mediet som en form for intuitiv håndskrift. Heller enn å belyse subjektivt meningsinnhold, er verkene mine som øvelser i å etterligne leddene i industrielle produksjonsformer – gjennom analyse, standardisering og repetisjon. Et viktig motiv for arbeidet mitt er å utforske måter å hybridisere malerimediet på. Prosjektet stiller dermed spørsmål ved den modernistiske forestillingen om det autonome maleriet, samtidig som modernismens ikonografi utgjør en tydelig klangbunn for billedspråket. Selv om verkene tar opp i seg markører fra modernismens randsoner, søker de samtidig å pare denne historiske formalismen med skjermteknologiens overflater og prosesseringer. De nyligste separatutstillingene mine er Parking and Transportation (Galleri LNM, 2019), Hard Copy (MELK, 2017) og The Miracle of Rigid Fluids (Kunstnerforbundet, 2017). Arbeidene mine har de siste årene vært vist på gruppeutstillinger som 1968/2018 (Kunstnernes Hus, 2018), Høstutstillingen (Kunstnernes Hus, 2018), Image Drain (Tallinn Art Hall, 2017) og Make Default (Hordaland Kunstsenter, 2016).

Adresse

Ensjøveien 8, 0655 Oslo, Norge
© Atelier 2021