Nicolay Aamodt - Atelier

Nicolay Aamodt

Mitt kunstnerskap utforsker det maler-tekniske og håndverksmessige som alltid har vært en underliggende drivkraft i mitt virke. Tidligere har det vært primært maleri men de siste syv årene har jeg jobbet med å utforske materialer og nye teknikker; arbeid på papir, lerret, papp, collage- og assemblage-teknikker og konstruksjoner med metall og treverk. Prosessmessig så kan overflødige elementer i ett verk fjernes og bli en del av strukturen i et annet. Forfatterskapet til Tor Ulven og amerikanske Wallace Stevens har vært viktige kilder til mine seneste verk og serier. Taktiliteten i arbeidene samt komposisjon er også viktige faktorer for sluttresultatet.

5 kunstverk

Adresse

Schweigaards gate 34A, 0191 Oslo, Norge
© Atelier 2021