Vilkår og betingelser - Atelier

BETINGELSER FOR BRUK

For å ta i bruk denne applikasjonen må du samtykke i Atelier AS sine vilkår og brukerbetingelser.

Kjøp og salg

Ved kjøp av kunstverk fra kunstnere gjennom Atelier, opererer vi som mellomperson ved formidling av arbeidene for at det skal være enklest mulig for alle. Partene i handelen er kunstneren som selger og den som kjøper.

Ved delbetaling av kunstverk beholder Atelier eller kunstner eiendomsretten til hele objektet er betalt.

Dette innebærer følgende:

 • Atelier AS er ikke ansvarlig for eventuelle reklamasjoner ved kjøpet. Alle innsigelser mot kjøpet og eventuelle krav om misligholdsbeføyelser, skal ikke rettes mot Atelier AS, men gjøres gjeldende overfor opphavsmannen (kunstneren).
 • Som mellommann og formidler av kunstverkene, er kjøpene unntatt MVA, jf. mval.§ 3- 7 (4): Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.
 • Ved kjøp av kunst skal det betales en kunstavgift i tillegg til salgssummen, jf. åndsverkslovens § 38c, og kunstavgiftsloven. I utgangspunktet er satsen på 5% for arbeider med en salgspris over 2000 kr.
 • Atelier AS er som mellommann ikke ansvarlig for innrapportering av kunstavgiften. Atelier er heller ikke ansvarlig for hvorvidt kjøpet er underlagt kunstavgift eller ikke.
 • Atelier AS benytter seg av Stripe som betalingsløsning. Stripe har sine egne vilkår og må aksepteres før betalingstjenesten tas i bruk.
 • Ved bruk av Stripe går transaksjonen direkte til opphavspersonen av kunsten som også er juridisk ansvarlig for salget.
 • Fra salgssummen trekkes totalt 12 prosent kommisjon i tillegg til rundt 2.4% + 2kr i transaksjonsgebyr fra Stripe.

Behandling av personopplysninger i Atelier AS

Når du bruker en av Atelier sine tjenester, nettside og iOS applikasjon, og/eller er i kontakt med oss i forbindelse med våre tjenester eller mottar våre nyhetsbrev, vil Atelier AS behandle personopplysninger om deg.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er til enhver tid Atelier AS. org nr 917 501 173

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på Epost: hello@atelieropen.no

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg inngått ved registering i våre tjenester.
 • Informere om kunstnere og deres kunstverk på kunstnernes offentlige profilsider og i promotering som en del av Atelier markedsføring.. Navn, bilder og informasjon om kunstverk, biografisk informasjon og informasjon om utstillings historikk og kommende utstillinger. Informasjonen behandles på grunnlag av kunstnerens samtykke ved å oppgi informasjonen.
 • Lokalisere og tilgjengelig gjøre plassering av kunstneres atelier. Oppgitt lokalisering for kunstneres atelier tilgjengelig gjøres på kunstnerens profilside og i tjenestens kart. Lokaliseringen behandles på grunnlag av kunstnerens samtykke ved å oppgi informasjonen.
 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 • Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
 • Vi benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsel (cookie). Dette er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler. Din nettleser sender automatisk også opplysninger til Atelier sine servere hver gang du ber om å få vist en side. Dette er eksempelvis opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker og din internettadresse (ip-adresse). For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du ser på osv. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Atelier Open bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Mailchimp. Databehandleren benyttes for å kunne sende ut informasjon, nyhetsbrev og annen kommunikasjon og markedsføring. Mailchimp lager ditt navn og epostadresse.
 • Intercom. Databehandleren benyttes for å kunne kommuniksere direkte med brukere med chat, samt for å sende ut informasjon, nyhetsbrev og annen kommunikasjon og markedsføring. Intercom lagrer navn, epost og IP-adresse.
 • Slack. Nettbasert kommunikasjonsplattform. Benyttes blant annet for internkommunikasjon og kommunikasjon knyttet til bruk av Intercom.
 • Google Analytics. Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres.
 • Stripe Connect. En løsning fra Stripe Payments Europe Ltd. Databehandler for kredittkortopplysninger knyttet til kjøp eller salg av kunstverk.
 • Facebook Pixel. Data som genereres med hjelp av Facebook tracking pixels eies av Facebook. Atelier AS kan bruke disse data til å vise rettede budskap i Facebook til de personer som har vært inne på websidene, men vet ikke hvem disse personene er på individnivå.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Atelier AS på epost: hello@atelier.as

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på epost: hello@atelier.as

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettside datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

© Atelier 2022