B-open 2020 - Atelier

B-open 26. - 27. september 2020

B-open er en kunstarena for synliggjøring og markedsføring av profesjonell kunstnerisk virksomhet i Bergen og Hordaland. B-open skal legge til rette for en utvidet kontaktflate mellom kunstnere, kunstfeltet og publikum. Vi tok en rask prat med prosjektleder og kunstner Bjørn-Henrik Lybeck i forkant av årets festival.

Fra B-open 2019. Foto: Lise Mossestad


Hei Bjørn-Henrik, hvordan går det med forberedelsene til B-open? 
- Forberedelsene går fint og vi som jobber med festivalen har fått det aller meste på plass nå. Vi har hatt noen anstrengende uker med restriksjoner i Bergen og det har gjort arbeidet utfordrende, men disse restriksjonene har jo vært nødvendige. Årets kunstnere har gjort en formidabel innsats for å tilpasse seg situasjonen, og alle atelierene og fellesskapene er nå klare til å ta imot publikum på en trygg og tilfredsstillende måte.

Hva kan publikum vente seg av årets B-open?
- Som prosjektleder for B-open har det vært viktig for meg å insistere på en fysisk gjennomføring, nettopp fordi jeg vil at publikum skal tre over dørterskelen til en verden de ikke kjenner så godt til. Det faktiske møtet og dialogen som oppstår er den beste forutsetningene for å forstå kunstneres arbeidsforhold og tankeprosess. I år kan vi tilby et rikt program av kunstnerinitierte workshops, performance, utstillinger og utstillinger. Vi tilbyr omvisninger både på engelsk og norsk, i tillegg til to helt unike bussturer til atelier utenfor sentrum. Absolutt alle arrangementene er gratis, men det kan være lurt å sjekke ut hjemmesiden vår for å holde seg oppdatert på siste nytt. 

Guidet busstur rundt til kunstnernes atelier, fra B-open 2019. Foto: Lise MossestadHar du noen tips til B-opens publikum i år?
- Jeg vil oppfordre bergenserne til å ta seg tid til å bli bedre kjent med kunstnerne i sin egen by. Kunstmiljøet i Bergen innehar så mye internasjonal erfaring og spenner over så mange ulike medier. Så istedenfor å peke publikum i en bestemt retning, ønsker jeg at de opplever mangfoldet som finnes i det bergenske kunstfeltet.

Hvilke rolle spiller B-open på kunstscenen i Bergen?
- B-open er den eneste festivalen som kan gi publikum innblikk i kunstnernes arbeidshverdag. Av og til kan det være vanskelig å forstå veien fra det private arbeidet som skjer i et atelier til ferdig verk i en utstilling. B-open er festivalen som bygger bro mellom disse ytterpunktene. Utenom festivalen ønsker jeg at B-open skal være en ressurs for kunstfeltet gjennom langsiktige prosjekter som bedrer kunstnernes arbeidsforhold og muligheter.

På atelieret til Daniel Persson under B-open i 2018 // Foto: Atelier

Lørdag 26. og søndag 27. september vil over 130 av Bergens profesjonelle kunstnere åpne atelierene sine for publikum. Denne helgen kan du få et unikt innblikk i kunstnernes arbeidshverdag og kunstneriske prosess. Det øvrige programmet for festivalhelgen vil bli annonsert på b-open.no og i sosiale medier fortløpende. Festivalen er som alltid åpen for alle, og det vil bli satt opp gratis transport på søndagen og guidede turer for publikum

Atelier har i år tilrettelagt kartløsningen på web og i appen slik at du nå kan se hvilke kunstnere som er med på festivalene og hvilken dag atelierene er åpne. Vi håper dette vil bidra til til en enda bedre festivalopplevelse!

B-open 2020Festivalen er åpen for alle, både store og små. Og alle aktivitetene er gratis!

Les mer på: www.b-open.no