Yngve Jørgensen - Atelier

Yngve Jørgensen

Papirrelieff, funnede objekter og kartletaterte skulpturer.

Tematikken synliggjøring og bevissthet har hele tiden vært pilarer i mitt kunstnerskap. I mitt virke arbeider jeg hovedsaklig ut i fra et minnebasert tankegods som videre blir materialisert ut i fra funnede gjenstander og materiell fra nær familie. Medlem av Landsforeningen Norske Malere (LNM), Norske billedkunstnere (NBK) og nordnorske kunsthandverkere (NKNN). Norske Billedkunstnere ( NBK). Billedkunstnere i Oslo og Akershus (BOA).

8 kunstverk

Adresse

Fjørtofts gate 23, 0461 Oslo, Norge
© Atelier 2021