Tine Ericsson - Atelier

Tine Ericsson

Maleri

Med den abstrakte ekspresjonismen som kunsthistorisk forankring og formspråk, er penselstrøket mitt viktigste virkemiddel for å finne balanse i spenningspunktet mellom harmoni og dynamikk i arbeidene mine. Denne tvetydigheten er alltid tilstedeværende i en arbeidsprosess som er preget av rastløshet og spontan energi. Selve malehandlingen er en ladet aktivitet, høyrøstet eller lavmælt. Mediet er av grunnleggende betydning og jeg bruker olje, kull, akryl og blekk. Fargesammensetningene er det bærende prinsipp og er ofte uventende. Jeg kombinerer urene farger med klare og sterke. Sammen med komposisjonen, og kontraster mellom pastøse og lette penselstrøk, er intensjonen å finne en samklang og helhet mellom motsetningene. Ofte finnes det ikke noe dominerende motiv, men en over det hele-organisering med sammenhengende felt hvor alt er viktig. Ved debuten i 2011 med serien ”Faces Interrupted,” var den røde tråd og ledemotivet portrettet. Disse deformerte og abstraherte portrettene løste seg etter hvert opp, og jeg arbeider i dag med det nonfigurative flatemaleriet. Intensjonen er å skape en estetisk glede som gir rom for undring. Det som ved første øyekast ikke oppleves som behagelig kan oppleves på nytt for å vekke interesse og nysgjerrighet.

14 kunstverk

Ingen tittel
Ingen tittel
Ingen tittel
Ingen tittel
Ingen tittel
Ingen tittel
Ingen tittel
Ingen tittel
Ingen tittel
Ingen tittel
Ingen tittel
2018

Adresse

Tordenskiolds gate 63, 3044 Drammen, Norge
© Atelier 2021