Sonja Bunes - Atelier

Sonja Bunes

Mixed media tegning/collage/maleri.

Kraften beveger seg mellom det subtile og det rå i et dynamisk figurativt uttrykk basert på abstrakte kvaliteter. Motivene dukker opp fra ett behov om å følge det indre blikket og oppdage. Jeg er en tegner som utforsker flere typer teknikker og materialer med fargerike resultater. Medlem av NBK/UKS. BFA Studio Major fra Vancouver, B.C., Canada, 1991. Klassiske studier i Oslo, 2016.

32 kunstverk

Coming alive
Mild man
Experienced
Virus
Dissociation
Acceptance
Indecisive
Appraising
Unforgiving
Breaking Free
That Boring Party
Insecure hope
Coming alive
Appraising
Virus
That Boring Party
Indecisive
Experienced
Breaking Free
Acceptance
Mild man
Unforgiving
Dissociation
Insecure hope
Coming alive
Experienced
Dissociation
Indecisive
Unforgiving
That Boring Party
Mild man
Virus
Acceptance
Appraising
Breaking Free
Insecure hope
Coming alive
Unforgiving
Acceptance
Indecisive
Virus
Insecure hope
Mild man
Breaking Free
Appraising
Dissociation
Experienced
That Boring Party

Adresse

Myntgata 2, 0151 Oslo, Norge