Per Ellef Eltvedt - Atelier

Per Ellef Eltvedt

Oljemaling, sveising, fotografi mm.

I studio arbeider jeg i serier hvor ett arbeid påvirker det neste, det oppstår en form for indre logikk som pusher prosessen fremover. Jeg benytter egne erfaringer og utvikler prosessen som en aktiv ressurs hvor overskuddet fra ett arbeid blir en kilde til det neste.

9 kunstverk

Uten tittel
For Trist...
For Trist...
For All Tid
For Trist...
For Trist...
For Trist...
Not Blue
U.T (Heavy Metal after Burroughs)

Adresse

Strandveien 98A, 7042 Trondheim, Norway
© Atelier 2021