Nicolay Aamodt - Atelier

Nicolay Aamodt

Mitt kunstnerskap utforsker det maler-tekniske og håndverksmessige som alltid har vært en underliggende drivkraft i mitt virke. Tidligere har det vært primært maleri men de siste syv årene har jeg jobbet med å utforske materialer og nye teknikker; arbeid på papir, lerret, papp, collage- og assemblage-teknikker og konstruksjoner med metall og treverk. Prosessmessig så kan overflødige elementer i ett verk fjernes og bli en del av strukturen i et annet. Forfatterskapet til Tor Ulven og amerikanske Wallace Stevens har vært viktige kilder til mine seneste verk og serier. Taktiliteten i arbeidene samt komposisjon er også viktige faktorer for sluttresultatet.

5 kunstverk

(Uten tittel)
‘i’
Uten tittel
(Uten tittel)
(Uten tittel)
(Uten tittel)
(Uten tittel)
(Uten tittel)
Uten tittel
‘i’
(Uten tittel)
Uten tittel
(Uten tittel)
‘i’
(Uten tittel)
(Uten tittel)
(Uten tittel)
‘i’
(Uten tittel)
Uten tittel

Adresse

Schweigaards gate 34A, 0191 Oslo, Norge