Matilda Höög - Atelier

Matilda Höög

Maleri, tegning, film.

Jobber med forskjellige medier. Fremst maleri, tegning og kortfilm. Sentrale temaer er relasjoner, hverdagsiakttakelser, sosiala situasjoner, komposisjon, sanselige kontraster og dynamikk.

21 kunstverk

Adresse

Storgata 36B, 0182 Oslo, Norge
© Atelier 2021