Marte Gunnufsen - Atelier

Marte Gunnufsen

Video, foto, lyd, installasjon og performace

I kraft av tidligere mastergrad i klassisk piano, jobber jeg i gjerne med tidsbaserte prosjekter. Fortrinnsvis gjennom mediene videokunst, performance og auditive installasjoner hvor musikk og lyd innehar en spesiell posisjon. Jeg er opptatt av at musikkens funksjon, både som situasjonsforsterker og selvstendig uttrykk, skal berøre og fungere som en inngangsport til det visuelle. Tematisk står det finstilte samspillet mellom menneskets svakhet og styrke. Prosjektene er gjerne utforsking av individ og kropp og friksjonen som kan oppstå mellom utfoldelse av individualitet og storsamfunnets normer. Mennesker med ulik seksuell orientering eller tilnærming står ofte i fokus, særlig med tanke på hvordan seksuelle minoriteter står utenfor mange etablerte fellesskap. Link til videoarbeidet Flesh: https://vimeo.com/166747783

15 kunstverk

(W)ho´re Whore?
(W)ho´re Whore?
(W)ho´re Whore?
(W)ho´re Whore?
(W)ho´re Whore?
Flesh
Flesh
Flesh
(W)ho´re Whore?
(W)ho´re Whore?
(W)ho´re Whore?
(W)ho´re Whore?

Adresse

Henrik Ibsens gate 28, 0255 Oslo, Norge
© Atelier 2021