Mariken Kramer - Atelier

Mariken Kramer

Foto, video, bok

Mariken Kramer er billedkunstner bosatt i Oslo. Hun har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og jobber med det kamerabaserte i form av filmer, installasjoner og fotobøker/artist´s books. Gjennom arbeidene sine utforsker Mariken feltet som befinner seg mellom dokumentasjon, iscenesettelse og historiefortelling. Det kan være tema knyttet til tid, minner og identitet eller ulike mønster og mekanismer i mellommenneskelige relasjoner.

8 kunstverk

Adresse

Nøklesvingen 2, 0689 Oslo, Norge