Manfred Oberbauer - Atelier

Manfred Oberbauer

AKvarell

Mine arbeider har dokumentarisk karakter, men er naturligvis subjektive og gjengir temperaturen mens jeg er underveis. Motivenene velges for å utrykke en bestemt tidsånd eller et miljø, og for å gjenskape en bestemt stemning eller mening. Jeg letter etter strukturer, former, bilder som gjenspeiler en bestemt kultur / ukulter og, eller utrykker vår abstrahering av naturen. Generelt prøver jeg å gjengi »the feeling of a place» I mine arbeider er jeg også opptatt av topografien (terrengforholdene, bebyggelse, kommunikasjoner osv.), historie og den politiske og sosiale bakgrunnen. Jeg maler stort sett ute og kommer tilbake til atelieret mitt for å korrigere, vurdere og for kontemplasjonen skyld. Akvarellene er ganske så spontane, umiddelbare og ekspressive.Størrelsene spenner seg fra ganske små (malt i buss og tog) til svært store formater.

24 kunstverk

Untitled-barkoden progressing 4.06,13
Untitled-utsikt mot boligblokk 25.09.19
Untitled-teatro griego 5.10.17
Untitled-taxiplass i Sarajevo 25.0919
Untitled-parkering på Elba 27.09.15
Untitled-irrigasjonskanalen Peru 17.12.15
Untitled-opp i fjellene i Tyrol 3.06.17
Untitled-ved kysten i Sydperu 6.12.15
Untitled-barnehagens naboer 17.9.09
Untitled-sizilian barokk 12.09.14
Untitled-snekkerbilen på Hasle 705.6
Untitled-munkmuseet i Bjørvika 26.0618

Adresse

Konghellegata, Oslo, Norge
© Atelier 2021