Kristin Romberg - Atelier

Kristin Romberg

Maleri

Med mitt kunstnerskap ønsker jeg å gi publikum en opplevelse av noe annet. Jeg arbeider primært med maleri, akryl på lerret i som oftest store formater. Jeg etterstreber en mer kroppslig tilnærming til maleriet ved å bryte det etablerte konseptet med lerret på blindramme. Isteden ser jeg på lerretet som et selvstendig rom hvor jeg utforsker hvordan maleri kan nå utover den tradisjonelle rammen på ukonvensjonelle måter. Hengende på veggene i lagdelte komposisjoner og hengt opp svevende i rommet, blir man oppmuntret til et mer kroppslig engasjement. Arbeidene henger på tvers i flere visuelle plan. De manøvrerer mellom overflate og dybde, stillhet og bevegelse, og danner et skiftende landskap. Jeg er inspirert av de abstrakte ekspresjonistiske kunstnerne fra New York school på 50-tallet, hvor følelsene er den sterkeste drivkraften. Naturen er påvirkningen og forutsetningen for mine arbeidet og på mine daglige turer inntas landskap, skog, hav og luft. Tankene og opplevelsene jeg gjør meg ute, blir intuitivt transformert til farger, linjer, former og streker på lerretet. Jeg leker og improviserer. https://www.kristinromberg.com

12 kunstverk

Adresse

Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad, Norge