Katrine Rørbakken Lund - Atelier

Katrine Rørbakken Lund

Tekstil, tegning, maleri og tekst

Katrine Rørbakken Lund (f. 1989) arbeider med tekstil, tegning og tekst. Hun er utdannet tekstilkunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo 2020, og medlem av Norske Billedkunstnere og Norske Tekstilkunstnere. Den kunstneriske prosessen tar utgangspunkt i begrensningene av noe som allerede er definert. Brukte tekstiler, bilder, bokutklipp, tekster og ideer settes sammen igjen på nye måter. Hun omtaler arbeidet sitt som collage - i utvidet forstand. Arbeidet starter med samling av materialer, tekster og inntrykk, og fortsetter med å dekonstruere, for så å stable dette sammen til å danne mer eller mindre meningsbærende konstellasjoner. Det kunstneriske prosjektet tar utgangspunkt i tanken fra blant annet zen-buddhistisk filosofi, om at vår eksistens er uløselig knyttet til alt annet. Alt henger sammen og er avhengig av alt annet for å eksistere. Arbeidet hennes tar for seg temaer som livssykluser, fødsel, død, eksistensialisme, evolusjonsteori, omsorg og kvinnekamp. Rørbakken Lund har vist sine arbeider i blant annet Telemarksgalleriet, RAM Galleri, Norske Grafikere og Trafo Kunsthall/Galleri Dikemark. I 2021 har hun fått tildelt Statens Kunstnerstipend. www.katrine-lund.com instagram: @kuroshimu

Adresse

Liaveien, 1482 Rotnes, Norge
© Atelier 2021