Karlsen, Ottar - Atelier

Karlsen, Ottar

Div. media

Jeg jobber prosjektbasert med forskjellige medier. En rød tråd i kunstnerskapet mitt er undersøkelser av forholdet mellom mennesker og natur, spesielt hvordan natur og naturfenomener blir kontekstualisert gjennom visuelle arbeider, språk og historie. Ofte tar arbeidene mine for seg spørsmål om hvordan individet forholder seg til natur i kontrast til og parallelt med en kollektiv forståelse av natur.

7 kunstverk

EMBRACE CHAOS
ENDURE A BRIGHTER DAWN
ROOM FOR DREAMS
EVERYTHING IS POSSIBLE
RENDEZ - VOUS WITH YOU
enjoy the luxury of hurting
LEARN. LIVE. DREAM

Adresse

Myntgata 2, 0151 Oslo, Norge
© Atelier 2021