Karin M. Valum - Atelie

Karin M. Valum

I mitt kunstnerskap har jeg i forskjellige materialer og med forskjellige metoder, utforsket uttrykk for ”indre tilstander”. Jeg har vært opptatt av å tegne det øyet ikke ser, eller det jeg ser med mitt indre blikk. Bevegelse, lyd eller stillhet. Jeg liker håndens arbeid med materialet og at materialet gir motstand. Naturen; sporene de forskjellige organismene lager, skogen med nettverk av røtter under bakken, fugletrekk, fuglesang og det organiske som oppstår av menneskenes byggverk, byer, kulturlandskap og forflytninger, er litt av det som inspirerer meg. Jeg er også opptatt av gridmønstre, repetisjoner, variasjoner og organisk ornamentikk, en slags billedgjøring av indre musikk. Jeg tegner med forskjellige redskaper og eksperimenterer med monotypi som jeg lager av tilfeldig funnet nett, emballasjemateriale og annet. Ofte tegner jeg videre på monotypiene. Arbeidene er en undersøkelse av tegning, av bevegelse og struktur. Av forskjellig gjenbruksmateriale lager jeg også objekter. www.valum.no

Adresse

Øvre Prinsdals vei 18 B, 1266 Oslo
© Atelie 2022