Hennie, Christian - Atelier

Hennie, Christian

Tegning

Arbeidet med ulike materialer har vært gjennomgående i mitt virke som kunstner. Jeg streber etter en flytende strøm av forskjellige kunstverk og en visuell forståelse av uttrykksformene. For meg er det viktig å jobbe i mange og varierte medier for å bedre oppnå en helhet, et mangfold, og en lekenhet i min kunstneriske praksis. Siden min første utstilling i 2001 har det vært viktig for mitt kunstnerskap å prøve ut nye ting og å teste nye måter og arbeide på. Det har vært avgjørende å ikke låse meg fast innen en disiplin, og derfor interesserer jeg meg for det spontane, eksperimenterende og utviklende innen ulike kunstuttrykk. Fusjonen av abstrakte og figurative elementer står sentralt i arbeidene mine, og jeg ønsker å utforske dette videre og samtidig fordype meg bruken av intrikate flater og rom. Som kunstner er målet mitt å hele tiden utfordre meg selv innen nye uttrykk og teknikker. Denne metoden fungerer som en stadig fornyelse (og fornøyelse), og bidrar til å legge nye elementer i mitt kunstnerrepertoar. Jeg blir glad av å lage kunst. Når belønningen er å være glad blir viljen til å utføre sterk.

9 kunstverk

No title
Dead on the saddle
Nasjonalismen
No title
The Freeport showroom
Ut på tur
No title
Festen
No title

Adresse

Ukjent adresse
© Atelier 2021