Grethe Irene Einarsen - Atelier

Grethe Irene Einarsen

Foto, mixedmedia, grafikk,

Jeg har hovedfag i fotografi fra Kunsthøyskolen i Bergen. Etter utdannelsen har jeg med base i Narvik jobbet med utstillinger, installasjon og utsmykkinger nasjonalt og internasjonalt. Jeg jobber primært med fotografi der psykologi og mellom-menneskelige relasjoner er gjennomgangstema. Jeg har hatt tilitsverv som nestleder og jurymedlem i NNBK,styremedlem i NOFOFO, deltatt på Vårutstillingen, og Den Nord Norsk knstutstilling og motatt flere stipender, bla. Statens 3.-årige arbeidsstipend.

14 kunstverk

Adresse

Einerveien 6, 8517 Narvik, Norge
© Atelier 2022