Fyrand, Erikka - Atelier

Fyrand, Erikka

Maleri

Maleriene mine er metafysiske, ekspressive bilder laget i en definert tidsramme. Jeg bruker ofte hendene og overfører stemninger gjennom en psykisk og fysisk tilstedeværelse. Jeg er på jakt etter materialisering av udefinerbare følelser. Arbeidene er ment å bære i seg denne stemningen og møte betrakteren på en nær og human måte. Jeg leter etter et eget uttrykk som mulighet for en annen virkelighet. Hva er virkelig? Jeg setter avtrykk og lar verkene stå som speil og vitner til hva jeg er og føler i øyeblikket. Som dagboksider eller blanke ark med farger og bevegelser istedet for ord.

16 kunstverk

Human Touch
Loving you ( Universe)
There is always light in the darkness
There is always lioght in the darkness
Sol
Human touch (red)
human touch (Nutheim)
Human touch (glitter)
Human touch
There is always light in the darkness
Loving you (Sol)
Human touch

Adresse

Stensberggata 17B, 0170 Oslo, Norge
© Atelier 2021