Carl Martin Hansen - Atelier

Carl Martin Hansen

Jeg arbeider både 2- og 3- dimensjonalt med maleri, tegning, skulptur og romlige installasjoner. Forholdet til musikken er spesielt viktig for meg, samtidig som landskapet har vært en gjennomgående tråd gjennom arbeidet mitt. Mine nyeste malerier har mange forbindelser og assosiasjoner til skulpturelle, kroppslige former samtidig som betrakteren overlates til sin egen opplevelse og tolkning. Ofte inngår tekstfragmenter som en del av bildet. Tegningene består av lange serier som ofte har blitt til under reiser, notater og uttrykk for tanker og refleksjoner. Jeg er opptatt av rommet, det kroppslige og bevegelsen i bildet. I skulpturene mine har jeg vært opptatt av å synliggjøre et indre rom som også finnes i tegningene mine. Sporene fra arbeidsprosessen er viktige for meg som en parallell til arbeidet med tegning. Se hjemmeside: www.carlmartinhansen.no

26 kunstverk

Fra serien Berlin notations
Fra serien Midnight rambler
Fra serien Arctic sceneries
Fra serien Pleased to meet you
Fra serien Good times bad times
Fra serien Good times bad times
Rock me
Midnight rambler I
Around the canyon
Fra serien Arctic sceneries
Liggende form
Dance little sister
Fra serien Berlin notations
Midnight rambler I
Fra serien Pleased to meet you
Liggende form
Rock me
Fra serien Arctic sceneries
Fra serien Arctic sceneries
Fra serien Good times bad times
Fra serien Midnight rambler
Around the canyon
Fra serien Good times bad times
Dance little sister
Fra serien Berlin notations
Fra serien Arctic sceneries
Fra serien Good times bad times
Rock me
Around the canyon
Liggende form
Fra serien Midnight rambler
Fra serien Pleased to meet you
Fra serien Good times bad times
Midnight rambler I
Fra serien Arctic sceneries
Dance little sister
Fra serien Berlin notations
Around the canyon
Fra serien Good times bad times
Rock me
Fra serien Pleased to meet you
Dance little sister
Fra serien Midnight rambler
Fra serien Arctic sceneries
Midnight rambler I
Fra serien Good times bad times
Fra serien Arctic sceneries
Liggende form

Adresse

C. Sundtsgate 55, 8. etasje, 5004 Bergen