Annika Borg - Atelier

Annika Borg

Tegning, skulptur, animasjon, lydverk m.m.

Jeg arbeider med en form for konseptkunst hvor prosess og idé står sentralt. Det kunstneriske materialet er tallrekker samlet fra daglige terningkast - prosjektet “ett og etthundre terningkast om dagen” som ble påbegynt i 1994 og fortsatt pågår. Seks terninger kastes samtidig. Hver terning er merket og har sin faste plass i rekkefølgen. På denne måten beholdes det rent tilfeldige ved prosjektets materiale. Dette har etter hvert blitt en stor mengde numerisk materiale, som igjen har resultert i flere delprosjekter der tallene blir transformert til ulike visuelle former og uttrykk - som tegning, animasjon, skulptur og lyd. Mitt fokus er å utforske den iboende naturen til dette unike materialet, ved å gå i dialog med disse tilfeldige tallene. Med forskjellige former for tegn og regler søker jeg å lage et enkelt, men likevel komplekst visuelt språk som evner å gi liv til det abstrakte tallmaterialet. Man kan si det handler om å forsøke portrettere tilfeldighetenes iboende natur. I disse fire tegningene ligger én dags tallmateriale til grunn for hver av dem - transformert med to forskjellige tegnsystemer og regelverk, hhv. rette streker satt opp i kolonner og halvsirkler som bygger ut lange linjeforløp. Serien har fått tittel «tilfeldig organisme (observert)». Den enkelt tegning har et tilhørende id-nummer knyttet til dagen som tallmaterialet er hentet fra. Kort bio: Utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim 1992-1996, bor og arbeider i Trondheim, har hatt separatutstillinger ved bl.a. Hordaland kunstsenter, Nordnorsk kunstnersenter, Trøndelag senter for samtidskunst og Trondheim kunstmuseum, er innkjøpt av Trondheim kommune, Trøndelag fylke, Trondheim Kunstmuseum og Norsk kulturråd, og har for perioden 2017-2021 blitt tildelt Statens arbeidsstipend.

4 kunstverk

tilfeldig organisme (observert) – id #8215
tilfeldig organisme (observert) – id #8203
tilfeldig organisme (observert) – id #8204
tilfeldig organisme (observert) – id #8202

Adresse

Rittmestervegen 49, 7026 Trondheim, Norway
© Atelier 2021