Annelen Røe - Atelier

Annelen Røe

Fotografi, Video, Tegning, Tekst, Lyd

annelenroe.com Annelen Røe (F.1989) Bor og arbeider som billedkunstner i Oslo og har Mastergrad i billedkunst fra Kunstakademiet i Bergen. I mitt kunstneriske virke undersøker jeg grensene mellom det fiktive og det dokumentariske. 
Som metode arbeider jeg ofte på tvers av medier som tegning, maleri, video og tekst, men det er hovedsaklig en utforsking av fotografiet som står sentralt i min praksis. Gjennomgående i mine arbeider undersøker jeg fotografiets autoritet og tendens til å påvirke våre forestillinger om etablerte sannheter.

13 kunstverk

Inconsistent Overlap
Disclose
Untitled (From the series "Archival Dialogues")
Disclose
Disclose
Girl doing dishes
Pyrite on Marble (Oil on Canvas)
Six Chairs (Family Portrait)
Disclose
Untitled  (From the series "Archival Dialogues")
Pyrite on Marble (Oil on Canvas) II
Disclose

Adresse

Myntgata 2, 0151 Oslo, Norge
© Atelier 2021