Andrea Grundt Johns - Atelier

Andrea Grundt Johns

fotografi, installasjon, kunstnerbøker

Jeg forsøker å forstyrre vår visuelt mettede hverdag, i frykt for at den gjør oss blinde, ufølsomme. Resultatene er ofte tomme, i troen på at tomhet er fullt av muligheter. Målet er å insistere på å se med andre sanser og åpne opp for en kroppslig tilnærming, i et forsøk på å se igjen. Som kunstner med bakgrunn i fotografiet har jeg alltid vært opptatt av hvordan vi ser, hva vi ser, og interessert i hva dagens enorme mengder visuelle materiale gjør med vår oppmerksomhet. Hvordan former dette måten vi opplever, ser på og er i verden i dag? Blir vi mettet på synsinntrykk og derfor blinde og ufølsomme? Jeg utforsker fotografiets materialitet og taktile egenskaper med en bakgrunn i historiske, filosofiske og vitenskapelige tanker om synet, persepsjon og oppfattelse. www.agjohns.com

3 kunstverk

Adresse

Birkebeinergaten 4, 5003 Bergen, Norge