For kunstnere - Atelier

For kunstnere

På besøk hos Liv Tandrevold Eriksen sitt atelier. Foto: Christian von Hanno

Atelier åpner for at kunstnere kan presentere sitt kunstnerskap og invitere til visning og salg av kunst direkte fra sine atelier og på nett. Atelier tar kun 15% kommisjon av salg gjennom tjenesten.

Vi mener det er de profesjonelle kunstnerne selv som best avgjør hva slags kunst som bør representeres for å bevare et høyt kvalitetsnivå på innholdet.

Vi vurderer derfor hvem som kan opprette kunstnerprofil i Atelier på bakgrunn av prinsippet om at alle kunstnere skal være anbefalt av andre kunstnere - noe vi foreløpig anser for å være oppfylt om man har mottatt stipend etter vurdering av stipendkomiteen, ved medlemskap i Norske Billedkunstnere, eller etter fullført master ved en kunsthøyskole i Norge.

Søk om å opprette kunstnerprofil

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre tjenesten basert på tilbakemeldinger og tett samarbeid med kunstnere. Vi tror at nøkkelen for å nå flere kunstkjøpere er at kunstnerne i felleskap har en salgs- og formidlingstjeneste de er fornøyd med. Du kan kontakte oss på hello@atelier.as om du har spørsmål eller tilbakemeldinger!

© Atelier 2021